Regálový systém od spoločnosti BITO

Ak nazrieme do skladov alebo priestorov určených na skladovanie tovaru, takmer v každom, ktorý je priehľadne usporiadaný, nájdeme regálový systém. Regálové systémy sú prítomné v miliónoch skladov po celom svete. Aj s nástupom nových logistických metód sú ešte stále populárnym prostriedkom na zabezpečenie organizovaného chodu skladového priestoru. Regálový systém funguje vďaka regálom. Regály možno charakterizovať ako predmet, na ktorý môžeme niečo uskladniť. Jedná sa nielen konkrétne tovary, ale aj o aj krabice alebo prepravky. Vďaka takému typu uskladnenia tovaru dokážeme šetriť nielen priestor, ale aj náklady. Určité množstvo tovaru dokážeme uskladniť v priestore tak, aby sme pri neefektívnom uskladnení museli míňať financie na prenájom dodatočných priestorov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt regalovy systemRegálové systémy však nie sú prítomné len v skladoch. Nájdeme ich aj v takých prevádzkach, akými sú napríklad obchody alebo potraviny. Každý z nás si dokáže predstaviť regály v obchodoch. Nikdy sme sa však nezamysleli nad tým, ako by to v tomto obchode bez ich prítomnosti vyzeralo. Tovar by bol neorganizovaný a do obchodu by sa nezmestilo ani zďaleka toľko tovaru, ako sa zmestí za pomoci regálového systému. Výhodou regálového systému je aj to, že umožňuje skladovať podobné druhy výrobkov vedľa seba a ak sú označené, ten, kto ich hľadá, nemusí zbytočne míňať čas tým, že ich nedokáže nájsť. Regálový systém tiež chráni uskladnený tovar pred jeho poškodením, prípadne celkovým znehodnotením. Regálové systémy sa tiež používajú aj v prípade archivácie dokumentov. Dokumenty dokážu byť vďaka tomuto zariadeniu prehľadné.

Regálové systémy teda predstavujú zariadenie, ktoré sa nachádza v každom sklade. Vlastníkovi skladu to teda umožňuje zaviesť rôzny stupeň mechanizácie skladových prác. Regálové systémy sa volia na základe toho, aký materiál má byť uskladnený, aké sú jeho rozmery a hmotnosť, obrátkovosť tohto tovaru. Všetky spomenuté faktory majú vplyv na výber správneho regálového systému. Na základe týchto odpovedí sa volí typ, konštrukcia a výška jednotlivých regálov. Vďaka úspore skladovacieho priestoru sa regálové bunky (ich výška, šírky alebo hĺbka) upravujú podľa toho, ako si to vyžadujú jednotlivé technologické skupiny materiálov.

Regál ako základná jednotka regálového systému musí byť pevne upevnená. Nesmie podliehať deformáciám, musí byť upevnená ku podlahe a musí tiež byť zabezpečená stabilita regálového systému ako celku. Ak sa majiteľ skladu rozhodne, že bude používať dvojstranné regály, nesmie dochádzať ku zaťaženiu len jednej strany, regál musí byť vyvážený rovnomerne. Každý majiteľ skladu dbá nielen o zachovanie kvalitatívnych znakov tovaru, ale aj o to, aby v sklade nedošlo k úrazu. Aj keď sa možno na prvý pohľad nezdá, regálový systém sa môže pri neodbornom zaobchádzaní stať naozaj nebezpečným. Preto by malo byť v prvoradom záujme každého majiteľa skladu jeho celková bezpečnosť.