Padel Slovensko

Málokomu z nás sa so slovom padel spája nejaká asociácia. Rovnako málokto z nás tuší, že sa s týmto slovom už možno stretol. Možnosť vidieť, ako sa padel hrá či sa aktívne podieľať na jeho hraní mali hlavne tí, ktorí s obľubou trávia svoje dovolenky či voľný čas v Španielsku. V tejto krajine je padel považovaný za národný šport. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt padelPostupne sa však začína dostávať do popredia vo viacerých krajinách. Veľký boom tohto druhu športu je zaznamenaný aj napríklad vo Francúzsku či Taliansku, kde sa z roka na rok zvyšuje počet padelových športovísk. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré rovnako podľahlo čaru tohto športu. Aj keď na Slovensku je padel ešte len v plienkach, zvýšiť povedomie o tomto športe by mal projekt padel slovensko.

Aj keď je princíp hrania padelu takmer totožný s tým, ktorý sa uplatňuje pri hraní tenisu, hlavný rozdiel medzi týmito dvoma športami spočíva v ploche, na ktorej sa ich hranie realizuje. Padelové ihrisko (alebo aj padelový kurt) má rozmery 10×20 metrov, pričom celá plocha je ohraničená stenami (ktoré sú väčšinou zo skla). Hlavným účelom týchto stien je zachytiť loptičky. Padel sa hráva na ploche s umelou trávou, na ktorej hrajú väčšinou dvaja až štyria hráči. Čo sa týka vybavenia, je veľmi podobné tomu, s ktorým sa hrá tenis či squash. Padelové rakety sú o niečo menšie než rakety na hranie squashu. Sú však vyrobené z tuhého materiálu a nie sú vypletané strunami.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt padelPadel je šport, ktorý je vďaka svojim princípom vhodný pre každého. Nezáleží na veku či pohlaví, radosť z neho budú mať všetky vekové kategórie. Oproti klasickým tenisovým športom je rozdielny v tom, že jeho technika a pravidlá sú jednoduchšie. Podáva sa výhradne zospodu, čo umožňuje radosť z hry aj menej skúseným hráčom, ktorí nemajú veľmi dobrú hraciu techniku. Vďaka stenám (ktoré sú určené na odrážanie loptičky) sa sám hráč môže rozhodnúť, akú veľkú fyzickú aktivitu bude pri hraní padelu vyvíjať. A to je hlavným dôvodom, prečo je padel vhodný jednak pre mladých ľudí, ale na svoje si prídu aj staršie ročníky. Aj keď sa padel rozvíja najmä v periférnych krajinách Európy či v Latinskej Amerike, zvýšený záujem o jeho hranie začína prevládať aj v Severnej Amerike či v ostatných krajinách Európy. Ako problematický sa môže javiť fakt, že padel ešte nie je dostatočne známy. Avšak pri dôkladnom zmapovaní hráč nájde už v takmer každej krajine miesto, kde je možné si padel zahrať. Aj keď sa padel hrával pôvodne len amatérsky, vo viacerých krajinách už predstavuje národný šport.