Teplo v dome

Dotácie na slnečné kolektory

Veľkým trendom v oblasti získavania teplej úžitkovej vody sa začínajú stávať slnečné kolektory. Tieto zariadenia nájdeme na strechách viacerých budov. Slnečný kolektor predstavuje novodobé zariadenie, ktoré sa na trh s vykurovacou technikou nachádza len niekoľko desiatok rokov. Zaraďujeme ho teda medzi novodobé zariadenia určené na ohrev teplej vody. Funguje na princípe získavania energie zo slnka. Slnko predstavuje zdroj, ktorý je prítomný všade na zemi a existuje predpoklad, že sa tak skoro ako zdroj nevyčerpá. Okrem toho sa slnko osvedčilo aj ako spoľahlivý zdroj ohrevu teplej úžitkovej vody nielen v domácnostiach, ale aj v bytových domoch alebo väčších hospodárskych jednotkách. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slnecne kolektoryExistuje predpoklad, že vďaka slnečným kolektorom sa elektrická energia pri ohreve teplej úžitkovej vody šetrí až o 75%. Výhodou slnečných kolektorov je aj to, že vďaka nim môžeme vykurovať aj ostatné objekty, ako napríklad vodu v bazénoch. Slnečné kolektory predstavujú dobrú investíciu do budúcna. Návratnosť finančných prostriedkov sa odhaduje približne na 2-3 roky. Slnečné kolektory dokážu udržať vodu teplú až do 75 hodín. Je teda zrejmé, že slnečné kolektory a ohrievanie vody pomocou nich ponúkajú viaceré výhody. Tieto zariadenia sa tiež začali do podvedomia dostávať aj vďaka tomu, že v súčasnosti je možné získať dotácie na slnečné kolektory. Pojem dotácie na slnečné kolektory v sebe zahŕňa zdieľanie nákladov na obstaranie tohto zariadenia s druhou stranou. Do „súťaže“ o zisk dotácie na slnečné kolektory sa môže zapojiť akýkoľvek subjekt, ktorý si plánuje tepelné čerpadlo zaobstarať. Zisk tejto dotácie je však podmienený viacerými faktormi. Na čo všetko sú dotácie na slnečné kolektory určené? Sú určené nielen na obstaranie samotného zariadenia, ale aj na úhradu nákladov na obstaranie súčiastok a rovnako aj na testovanie zariadenia.

Dotácie na slnečné kolektory sú teda obzvlášť výhodné pre tých, ktorí si plánujú zaobstarať efektívnejší typ zariadenia na ohrev teplej vody, avšak ich ekonomická situácia im v tomto kroku zabraňuje. O dotácie na slnečné kolektory sa môže uchádzať každý, kto má vopred uzatvorenú zmluvu so zhotoviteľom o tom, že mu zaobstará výstavbu a spustenie slnečných kolektorov do prevádzky. Dotácie na slnečné kolektory sa realizujú prostredníctvom kôl, do ktorých sa uchádzači zaregistrujú a po splnení všetkých podmienok čakajú, či sa šťastie usmeje práve na nich.

Slnečné kolektory teda predstavujú nielen ekologické, ale aj hospodárne zariadenie. Skrývajú v sebe viaceré výhody. Ak sa teda rozhodneme, že v našej domácnosti budeme teplú vodu získavať pomocou slnečných kolektorov, je potrebné sa včas informovať o vyhlásených kolách, ktoré sú určené na získanie dotácie na slnečné kolektory. Aj včasné informácie dokážu ovplyvniť to, či túto dotáciu získame, alebo sa o ňu budeme musieť uchádzať v inom kole.

Tepelné čerpadlá

Aj keď princíp fungovania tepelného čerpadla je známy viac než 100 rokov, na svojej popularite začína naberať až teraz. V oblasti vykurovania domácnosti je badateľné, že čoraz viac domácností vykuruje svoje príbytky alebo komerčné priestory práve pomocou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá predstavujú jeden z najprevratnejších spôsobov v oblasti vykurovania domácnosti, ktoré šetria náklady s optimálnym prihliadnutím na životné prostredie. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadlaTepelné čerpadlo je zariadenie, ktorého hlavná podstata spočíva v odoberaní nízkopotencionálneho tepla z prírodného prostredia a následne pomocou elektrickej energie ho premieňa na teplo, ktoré je vhodné pre vykurovanie domácnosti či ohrev teplej vody. Aj keď sa primárne orientuje na vykurovanie, v súčasnosti čoraz častejšie nachádza svoje uplatnenie aj pri chladení. Vykurovanie tepelných čerpadiel sa odporúča hlavne v domácnostiach a rodinných domoch pre rodiny, ktoré sa snažia znížiť svoje výdavky na vykurovanie. V ponukách firiem, ktoré sa zaoberajú vykurovaním domácností je možné nájsť viaceré druhy tepelných čerpadiel. Vo všeobecnosti sa tepelné čerpadlá delia podľa toho, odkiaľ odoberajú nízkopotencionálne teplo, a to na čerpadlá odoberajúce teplo z vonkajšieho vzduchu, z vody alebo zo zeme.

  1.      Tepelné čerpadlá odoberajúce teplo zo vzduchu – najčastejšie sa v tejto kategórii využíva tepelné čerpadlo fungujúce na báze vzduch/voda – vonkajší vzduch. Hlavná podstata činnosti zariadenia spočíva v tom, že tepelné čerpadlo odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a získané teplo používa na ohrev vody, ktorá sa nachádza buď vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku na vodu. Zariadenie je však pri svojej činnosti o niečo hlučnejšie, ako je to v prípade ostatných tepelných čerpadiel. Preto sa odporúča umiestniť tak, aby svojim hlukom nerušilo nielen vašu domácnosť, ale ani okolitých susedov.
  2.      Tepelné čerpadlá odoberajúce teplo zo zeme – ide o tie tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú teplo z hĺbky, ktorá sa nachádza pod zemským povrchom. Za nespornú výhody v oblasti vykurovania domácnosti pomocou tepelného čerpadla zem/voda sa považuje to, že zariadenie dokáže poskytnúť stabilný výkon aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Čo je však nevýhodou je to, že pre vykurovanie je potrebný vrt, na ktorého realizáciu je potrebné povolenie. Toto povolenie sa však získava od firiem, ktoré realizujú celkové obstaranie tepelného čerpadla.
  3.      Tepelné čerpadlá odoberajúce teplo z vody – takéto tepelné čerpadlo môže odoberať vodu buď zo studne alebo z vodnej plochy (väčšinou z rybníka, jazera alebo rieky). V porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel, tie zariadenia ktoré fungujú na princípe získavania vody zem-voda predstavujú tú najlacnejšiu alternatívu.

Aj keď pri obstaraní tepelného čerpadla treba rátať s vysokými počiatočnými nákladmi (ktorá sa odvíja od daného typu čerpadla), investície sa väčšinou oplatia, nakoľko tepelné čerpadlá umožňujú šetriť výdavky domácnosti v oblasti vykurovania aj nasledujúce roky.