Author Archive: Alžbeta Dobrohoňová

Dodržiavate pitný režim?

Aj keď sa viacerí snažia pitný režim udržať pod kontrolou, nie vždy sa nám to podarí. Príjem tekutín predstavuje jednu z najdôležitejších činností, ktorú môžeme pre náš organizmus spraviť. Nie je však tekutina ako tekutina. Niektoré tekutiny sú pre ľudský organizmus prospešné, niektoré, aj keď sa vyskytujú v tekutom stave, rozhodne medzi odporúčané tekutiny zaradiť nemôžme. Medzi tekutiny, ktoré podporujú pitný režim a majú blahodárne účinky na náš organizmus zaraďujeme vodu, stolové vody, pramenité vody a nesladené čaje. Do pitného režimu sa nezaraďujú sladené nápoje, káva, polievky a alkohol. Ich konzumácia nie je zakázaná, avšak mali by sme si vo vlastnom záujme ustriehnuť, aby sme spolu s ich konzumáciou vypili dostatočné množstvo vody.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drinkingDodržiavať pitný režim je obzvlášť dôležité pri chudnutí. V tomto prípade býva organizmus často krát dehydrovaný. Pitný režim pomáha organizmu udržiavať jeho optimálny chod a má tiež podstatný vplyv na trávenie. Ak nepijeme také množstvo tekutín, aké si naše telo žiada, nastáva problém s trávením. Naše telo si nedokáže poradiť s vyprázdňovaním a na rad prichádza nepríjemná zápcha. Odporúčaný denný príjem tekutín je v rozmedzí 2 až 3 litrov. Rozhodne by sme nemali prekročiť hranicu 5 litrov tekutín denne. Toto množstvo je však u každého individuálne. Každý má inú telesnú hmotnosť, nachádza sa v inom prostredí či vykonáva iný typ telesnej aktivity. Ako pomôcka však môže slúžiť jedno odporúčanie – dospelý človek by mal v zásade vypiť denne 20-40 ml tekutín na kilogram svojej hmotnosti denne.

Akým spôsobom si dokážeme udržať pitný režim pod kontrolou a predísť tak dehydratácii organizmu? Dôležité je vždy myslieť na to, že počas noci naše telo neprijalo žiadne tekutiny. Počas noci sa v obličkách nahromadí pomerne veľké množstvo koncentrovaného moču, ktoré bezprostredne po zobudení zväčša stratíme po navštívení toalety. Preto sa odporúča ihneď po zobudení vypiť pol litra vody, minimálne však jeden pohár. Začať pitný režim ihneď po zobudení má podstatný vplyv na správne fungovanie našich orgánov. Vodu do organizmu by sme mali dopĺňať pomedzi každé jedlo, ktoré počas dňa skonzumujeme – neodporúča sa však jedlo zapíjať vodou. Najvhodnejšie je vypiť pohár vody pred konzumáciou jedla, ak sme však aj naďalej smädní, po jedle sa odporúča vypiť maximálne 2 dcl vody. Počas noci ľudský organizmus veľa vypotí a vydýcha, preto by sme mali vypiť menší objem tekutín ešte pred spaním. Nie však veľké množstvo, pretože budeme namiesto spánku zbytočne navštevovať toaletu.

Pitný režim je pre človeka naozaj veľmi dôležitý. Aj keď si na vodu často krát spomenieme až keď je neskoro, dopĺňať tekutiny by sme mali preventívne počas celého dňa. Pitný režim netreba podceňovať – má významný vplyv na zdravie človeka a správne fungovanie organizmu.

Finančné služby

Aj keď sa všetky časti národného hospodárstva neustále menia, na svojej sile najmä v posledných rokoch začínajú naberať služby. Služby možno rozdeliť na viaceré kategórie, jednu samostatnú kategóriu tvoria aj finančné služby. Aj keď finančné služby, inak nazývané aj terciárny sektor, začínajú byť v rámci krajín ekonomicky výkonnejšie na úkor primárneho a terciárneho sektora, ani jeden zo spomenutých sektorov nezaznamenal taký rýchly rozvoj, ako práve sektor služieb. Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú práve finančné služby.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesV rámci jednotlivých ekonomík už nájdeme viacero špecializovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú finančným poradenstvom a sprostredkovaním. Existujú spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na určitý finančný produkt. Najlepším príkladom špecializovanej finančnej inštitúcie je poisťovňa, ktorá svojim klientom poskytuje široký záber poistných produktov. Špecializované finančné inštitúcie poskytujú finančné produkty svojim klientom buď priamo, alebo pomocou udržiavania partnerských vzťahov s finančnými sprostredkovateľmi. Finančný sprostredkovateľ na základe partnerských vzťahov dokáže konkrétny finančný produkt odporučiť svojmu klientovi, ak ho práve potrebuje. Spoločnosťou, ktorá vystupuje vo forme finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa je aj spoločnosť Winners group. Spoločnosť winners group sa snaží udržiavať priateľské vzťahy založené na dôvere nielen s jej partnermi, ale aj s klientmi. Nakoľko má spoločnosť Winners group viaceré partnerské spoločnosti, klientovi nie sú ponúkané finančné produkty len jednej, prípadne viacerých finančných inštitúcii, ale je vypracovaná analýza, ktorá býva klientovi predkladaná nezávislé. Klient má teda na výber z viacerých finančných produktov rozličných finančných inštitúcii a môže sa sám rozhodnúť, ktorý produkt využije.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesSpoločnosť Winners group svoje služby realizuje v štyroch oblastiach. Aj keď poskytuje rozličné finančné produkty, takto rozdelené finančné služby sú výsledkom snahy o hlbšiu špecializáciu na určitý produktový rad a ľahšiu orientáciu klienta. Jednou zo sprostredkovateľských služieb je analýza, návrh a sprostredkovanie hypoték. Klienti spoločnosť oslovujú s touto žiadosťou najčastejšie vtedy, keď potrebujú zabezpečiť nákup svojej nehnuteľnosti. Ďalším produktom je zabezpečenie poisťovacích služieb. Ak si klient vyberie túto finančnú službu, spoločnosť mu navrhne riešenie na poistenie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, prípadne rozličných udalostí. Ak klient potrebuje zabezpečiť nákup a financovanie motorového vozidla, prípadne nehnuteľností a výrobných technológii spadajúcich do podnikateľskej činnosti, pomocnú ruku mu podajú lízingoví špecialisti spoločnosti Winners group. Poslednú skupinu predstavuje oblasť realít. Ak klient potrebuje zabezpečiť nákup, predaj, prípadne prenájom nehnuteľností, spoločnosť Winners group mu bude ochotne asistovať a sprevádzať ho aj pri tejto činnosti.

Aj keď na trhu už existuje viacero sprostredkovateľských spoločností, nie všetkým sa jedná v prvom rade o potreby klienta. Výber tej správnej treba zvážiť a orientovať sa podľa toho, či ma na trhu táto spoločnosť pozitívnu reputáciu. O tom, že spoločnosť Winners group sleduje najmä potreby svojich klientoch hovorí aj fakt, že má za sebou niekoľko desiatok spokojných klientov, ktorí by sa do vzájomnej spolupráce znova pustili.