Author Archive: Adam Hovorka

Tepelné čerpadlá

Aj keď princíp fungovania tepelného čerpadla je známy viac než 100 rokov, na svojej popularite začína naberať až teraz. V oblasti vykurovania domácnosti je badateľné, že čoraz viac domácností vykuruje svoje príbytky alebo komerčné priestory práve pomocou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá predstavujú jeden z najprevratnejších spôsobov v oblasti vykurovania domácnosti, ktoré šetria náklady s optimálnym prihliadnutím na životné prostredie. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadlaTepelné čerpadlo je zariadenie, ktorého hlavná podstata spočíva v odoberaní nízkopotencionálneho tepla z prírodného prostredia a následne pomocou elektrickej energie ho premieňa na teplo, ktoré je vhodné pre vykurovanie domácnosti či ohrev teplej vody. Aj keď sa primárne orientuje na vykurovanie, v súčasnosti čoraz častejšie nachádza svoje uplatnenie aj pri chladení. Vykurovanie tepelných čerpadiel sa odporúča hlavne v domácnostiach a rodinných domoch pre rodiny, ktoré sa snažia znížiť svoje výdavky na vykurovanie. V ponukách firiem, ktoré sa zaoberajú vykurovaním domácností je možné nájsť viaceré druhy tepelných čerpadiel. Vo všeobecnosti sa tepelné čerpadlá delia podľa toho, odkiaľ odoberajú nízkopotencionálne teplo, a to na čerpadlá odoberajúce teplo z vonkajšieho vzduchu, z vody alebo zo zeme.

  1.      Tepelné čerpadlá odoberajúce teplo zo vzduchu – najčastejšie sa v tejto kategórii využíva tepelné čerpadlo fungujúce na báze vzduch/voda – vonkajší vzduch. Hlavná podstata činnosti zariadenia spočíva v tom, že tepelné čerpadlo odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a získané teplo používa na ohrev vody, ktorá sa nachádza buď vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku na vodu. Zariadenie je však pri svojej činnosti o niečo hlučnejšie, ako je to v prípade ostatných tepelných čerpadiel. Preto sa odporúča umiestniť tak, aby svojim hlukom nerušilo nielen vašu domácnosť, ale ani okolitých susedov.
  2.      Tepelné čerpadlá odoberajúce teplo zo zeme – ide o tie tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú teplo z hĺbky, ktorá sa nachádza pod zemským povrchom. Za nespornú výhody v oblasti vykurovania domácnosti pomocou tepelného čerpadla zem/voda sa považuje to, že zariadenie dokáže poskytnúť stabilný výkon aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Čo je však nevýhodou je to, že pre vykurovanie je potrebný vrt, na ktorého realizáciu je potrebné povolenie. Toto povolenie sa však získava od firiem, ktoré realizujú celkové obstaranie tepelného čerpadla.
  3.      Tepelné čerpadlá odoberajúce teplo z vody – takéto tepelné čerpadlo môže odoberať vodu buď zo studne alebo z vodnej plochy (väčšinou z rybníka, jazera alebo rieky). V porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel, tie zariadenia ktoré fungujú na princípe získavania vody zem-voda predstavujú tú najlacnejšiu alternatívu.

Aj keď pri obstaraní tepelného čerpadla treba rátať s vysokými počiatočnými nákladmi (ktorá sa odvíja od daného typu čerpadla), investície sa väčšinou oplatia, nakoľko tepelné čerpadlá umožňujú šetriť výdavky domácnosti v oblasti vykurovania aj nasledujúce roky.